Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Jak będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Prasóweczki

Cena ropy naftowej – Gdy będzie zamieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są właśnie dla wielu inwestorów istotniejszym czynnikiem wpływającym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, albo same ruchy na targach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Gdy będzie zamieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej powtarza się, że powyższe zdanie jest proste. Nie pragnie to istnieć jednak zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany ofercie i popytu. Prognoza zawsze ma kompromis pomiędzy rzeczywistością i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom wielkie szans.

Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest zwykle stosowanym środkiem na świecie, a jej wartość posiada olbrzymi przychód na międzynarodową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzroście ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

Jak zarobić na taniejącej ropie?

W niniejszym artykule przeanalizujemy, jakiego wzroście cen czarnego złota możemy liczyć w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak i sygnałom technicznym, jakie można odczytać z wykresów.

Czym stanowi ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z reguły lepką cieczą o wielkim zastosowaniu. Jest brana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie choćby w przemyśle spożywczym. W naszym artykule skoncentrujemy się oczywiście przede każdym na ropie naftowej wykorzystywanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej różnią się pod względem sklepu i jedne typy mogą powodować ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje w jakich dane elementy uważają się w dużej ropie naftowej decydują o jej wadach i wartościach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest powszechnie nielubiana i potrzebne są dalsze operacje w procesie rafinacji podające jej zdjęciu. Stąd też surowa, lekka ropa jest przyjemniejsza niż kwaśna. Oprócz tego stanowi też większy popyt na mniejsze warianty, takie jak benzyna, co robi, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na pełną ropę naftową jest w rezultacie wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo iż te dwa typy nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako materiał na targach finansowych. Najczęstszą i najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym modelem jest ropa Brent. Wszystek rodzaj ropy naftowej ma swoja własną, swoją cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko grana w amerykańskich rafineriach i uznawana za ważny miernik cen ropy. WTI to niewielka ropa naftowa o wielkim wskaźniku gęstości API także z prostą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zestawieniu z wodą. Ropą WTI handlują na masową skalę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji wykonywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale gdy handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze kojarzącym się terminem przygotowania są automatycznie zamykane, aby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Grupę tego gatunku ropy uważa się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Uważają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do wszelkich obszarów w stanach Zjednoczonych. WTI jest ważnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych oraz na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym zapewne stanowić zatem interesujące śledzenie zasobów ropy związanej z centrum w Cushing. Poziom zasobów ogłaszany jest w jakąś środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest ważnym elementem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce natomiast na Środkowym Wschodzie. Nazwa przedstawia się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To pole naftowe, przylegające do spółki Royal Dutch Shell, było niegdyś drinkom spośród najbardziej efektywnych pól naftowych w Popularnej Brytanii, jednak większość odwiertów została od obecnego etapu zrezygnowana z obsługi.

Korelacja pomiędzy wzrostem cen tych dwóch futures jest cała, przynajmniej w minionych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent była o ponad 10 USD wyższa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi obecnie około 6 USD. Różnice te stworzone są przez oferta i popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące zapewne stanowić postrzeganie na spread (różnicę w sumie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle rośnie. Czy rośnie i podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie od dziesięcioleci, a cena ropy nie jest na największym poziomie w akcji. Także nie wszystkie spółki aktywnie pomagające w współczesnej dziedziny optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej zwracają się na stałych alternatywach, i wielu producentów ropy naftowej w owym okresie znacząco obniżyło swoje inwestycje w nowe miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej mimo to nadal rosną, tak jedno jak produkcja. Produkcja często pochodzi ale z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokaty w drugich dziedzinach światach zostało zlikwidowanych ze względu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w zwykłą ropę są zagrożone również ze względu na dużo naturalną politykę klimatyczną.

Co w minionych latach zajmowałoby nacisk na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest pewna, iż w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają lecz i opinię na ostatnie, iż na placu występuje obecnie wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tu często z gleby. Łupkowa rewolucja zaczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ten sposób wydobycia ropy był wówczas zyskowny, mimo wielkich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak wielkie broniło się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na placu pojawiło się dużo innych firm naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje więcej niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Wynikiem tego stanowił spadek cen ropy z jakiś 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na wstępie 2016 roku.

OPEC miała okazję, iż w obecny sposób zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze również znacznie efektywne procedury wydobycia, to dzisiaj są w kształcie osiągać zyski nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej linii ekstrakcji ropy charakterystyczna jest szansa szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu już działać na wzrost/spadek cen, pomimo iż częsty są to zupełnie małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co liczy poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może powrócić do gustu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoko, wzrost produkcji ropy łupkowej stanowi drinkiem z początków, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na moment spadła do jakiś 30 USD za baryłkę, ale już jest podkreślana na pokładzie około 50 USD za baryłkę. W oddzieleniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można już rozwijać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Tworzy toż tymże, że cena ropy nie że szybko wkrótce osiągać wyższych poziomów. Nawet niewielki wzrost cen ropy postępuje w kontrakcie spośród ostatnim do poważniejszej ofercie na placu. Złoża łupkowe różnią się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego wskazane są większe inwestycje w punkcie alokacji nowych złóż i utrzymania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki współczesnym metodom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, też są jednak potrzebne do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę prawdopodobnie będzie rósł aż do 2025 roku i ogólnie długoterminowo utrzymuje się na górnym poziomie.

Później popyt będzie sukcesywnie spadać, a tempo tego kryzysie będzie w maksymalnym stopniu chciałoby na powstaniu alternatywnych źródeł energii. Jeżeli a nie będą brały znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że ważna produkcja ropy że w bieżącym roku osiągnąć punkt kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, iż w następujących dziesięcioleciach wskazane będą wysokie inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Gdy tylko zostaną odkryte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt prac że odnaleźć się bardzo niż w bieżącym roku.

Liczy się, iż w sukcesie nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe wartości około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC przeciwko temu tradycyjna się ograniczyć produkcję, aby utrzymać ceny ropy na godnym poziomie. Powodem tego stanowi fakt, że większość tych regionów czerpie z kilka wyższych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w procesu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, oferta na placu będzie niewielka.

Producenci ropy łupkowej w minionych latach w myśli zainwestowali wystarczająco duży kapitał, by zaspokoić wciąż rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle rośnie mimo rosnącej liczbie aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego jedzie do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z momentu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Wybiera to uzyskać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji wprowadzone przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te światy przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z różnej strony USA a drugie kraje stale produkują coraz dobrze ropy naftowej, co robi, iż jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, broniąc się na etapie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak zamieniał się kurs cen ropy naftowej w historii?
Kurs cen ropy na przestrzeni lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do gustu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W czasie kryzysu finansowego cena spadła do jakiś 40 USD za baryłkę. Zaraz po tym stanęło jej ustalenie na poziomie ponad 100 USD za baryłkę i wartość zatrzymała się w strefach tego etapu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do gustu około 30 USD za baryłkę. W minionych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzroście ceny ropy naftowej można czekać w 2020 roku?
Przewidywanie wzroście wartości w sukcesie ropy naftowej stanowi szalenie trudne. Wartość ropy chce od niezliczonej liczbie czynników finansowych i rozwoju tej dziedziny. Na cenę ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju ofercie i popytu. Wpływy geopolityczne są ale równie ważnym czynnikiem w sukcesie zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, skupiającą się transportem na wszelkim świecie. Chce ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie wymagał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez doświadczenie na paliwa z mniejszą zawartością siarki. Przepisy IMO spowodują przez ostatnie skuteczne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na dostarczany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na opłaty i dostępność paliw, których zajmują. Liczy się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie stanowiło szeroki nacisk na międzynarodową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak zarówno na dowód na wartości biletów lotniczych.

Kiedy ważna inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można odpowiadać na chwila sposobów, które obecnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla deweloperów są kontrakty futures na swobodną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Informacje na fakt cen tych układów są wygodne w LYNX w ciągu rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te informacje odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w drugiej walucie).

Gdyby tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że jeden kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza to wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niechciane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, gdy miałoby wejść do realizacji fizycznego dostarczenia.

Możliwości i certyfikaty turbo
Możliwości i certyfikaty turbo to nowe derywaty powodujące ci reagować na wahania ceny ropy naftowej. Efekty też możesz oczywiście kupować i oferować za pośrednictwem sieci handlowej LYNX. Tymi wynikami często handluje się przy użyciu dużego efektu dźwigni, dlatego należy wziąć ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może reagować na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które funkcjonują w współczesnej dziedzinie.

ETF, które poszukują cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w akcje ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w akcje ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować zarówno w akcje spółek naftowych, by być zajętym w dziedzinie naftowej. Więc w oryginalny sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale same potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w dziedzinie naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Kiedy szybko sygnalizowaliśmy: często w sukcesie towarów trendy nie zawsze pozostają pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy potrafią stanowić mocno duże. Obecnie trend jest dość spadkowy. Ale nic takiego jak jedno prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdyby będziemy myśleć, że czekania i radości, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, już są za nami, a sprawa jest właśnie także dużo negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może zdecydowanie się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje sporo możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na naszych giełdach. To odpowiada naszym użytkownikom wysoki wolumen ruchu i mały spread.

Niezależnie od tego czy polecasz się tradingiem, albo istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz zyskać z unikalnej oferty LYNX, ponieważ gwarantujemy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w ciągu rzeczywistym, czerpiąc z znajomych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj a z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w terenie handlu na drogach, pracach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments